Sivuston uutiset

Picture of Site Owner
Osallistujat on valittu ja heille on lähetetty siitä tieto
by Site Owner - Monday, 10 June 2019, 5:36 PM
 

Hei!

Kaikki osallistujat on valittu ja valituille henkilöille on lähetetty tästä henkilökohtaisesti tieto. Kiitos kiinnostuksesta tätä koulutuskokonaisuutta kohtaan!


 
Picture of Site Owner
HUOM! Valinnat on tehty ja valituille on lähetetty sähköpostia.
by Site Owner - Monday, 10 June 2019, 5:35 PM
 

Hei!

Kaikki osallistujat on valittu ja valituille henkilöille on lähetetty tästä henkilökohtaisesti tieto. Kiitos kiinnostuksesta tätä koulutuskokonaisuutta kohtaan!


 
Picture of Site Owner
Ilmoittautumislomake avautuu MA kello 21:00 ja sulkeutuu PE kello 23:59
by Site Owner - Monday, 13 May 2019, 12:40 AM
 

Ilmoittautuminen käynnistyy MA 20.5.2019 kello 21:00 tässä osoitteessa:  https://link.webropolsurveys.com/S/C30481F5847952BB

LOMAKE sulkeutuu automaattisesti PE 24.5.2019 kello 23:59


HUOMIOITAVAA

* Ilmoittautuminen ei vaadi rekisteröintiä, eikä kirjautumista. Kyseessä on normaali lomake

* ...

Read the rest of this topic
(85 words)
 

Available courses

Rakennetaan nuori vahvaksi

rnv Rakennetaan nuori vahvaksi

Rakennetaan nuori vahvaksi! - What you focus on will grow!

  • Haluatko opiskella positiivista psykologiaa ja pedagogiikkaa sekä erityispedagogiikkaa? 
  • Pidätkö hyvinvointia tärkeänä asiana koulussa ja sen ulkopuolella? Haluatko osallistua voimavaraperustaiseen pidempään koulutuskokonaisuuteen? Pidätkö keskusteluista ja vuorovaikutteisesta pienryhmätyöskentelystä kasvotusten ja verkossa?
  • Kaipaatko oman työsi kehittämistä?

Mikäli vastasit näihin kyllä, niin tervetuloa rakentamaan jokaista nuorta vahvaksi! Ole ystävällinen ja lue tarkasti seuraava koulutuskokonaisuuden esittelyteksti. Mikäli sinulle jää kysyttävää, voit lähettää viestin osoitteeseen erja.sandberg@helsinki.fi.

Rakennetaan nuori vahvaksi -koulutuskokonaisuus pohjaa tutkittuun tietoon ja sen soveltamiseen opetus- ja ohjaustyössä. Koulutuskokonaisuus muodostuu positiivisesta psykologiasta ja pedagogiikasta, ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvuusperustaisesta erityispedagogiikasta.

Opetushallituksen rahoittama koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen tarjoamaa maksutontaopetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusta. Osallistujan tulee olla koulutuskokonaisuuden aikana työssä opetustoimessa, koska valtion rahoittama henkilöstökoulutus on tarkoitettu opetuksen ja ohjauksen työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen. (Valitettavasti opintovapaa, virkavapaa ja vanhempainvapaat eivät oikeuta Opetushallituksen maksuttomaan täydennyskoulutukseen). Opetushallituksen tarkoituksena on rahoittaa erityisestipitkäkestoista, yksittäisten henkilöiden ja työyhteisöjen osaamista lisäävää täydennyskoulutusta. 

Hanke toteutetaan verkossa ja neljässä kaupungissa

Koulutuskokonaisuus ajalla 1.9.2019 – 31.12.2020 järjestetään samansisältöisenä ja lähes samanaikaisesti neljässä kaupungissa: Oulussa, Joensuussa, Seinäjoella ja Helsingissä. Jokaisen kaupungin koulutusryhmään voi ilmoittautua 25 osallistujaa (yht. 100 osallistujaa). Voit asua ja työskennellä missäpäin Suomea tahansa, kunhan pääset kulkemaan koulutuksen järjestämispaikkaan. Valitse koulutuskaupunki siten mihin pääset kätevästi kulkemaan lähipäiviin. 

Koulutus alkaa syksyllä ensimmäisen moduulin merkeissä (katso aikataulut alla). Seuraavien moduulien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin (Moduuli 2 kevät 2020, moduuli 3 syksy 2020 (aikataulut julkaistaan loppuvuodesta 2019).

Taulukko 1. Ensimmäisen moduulin aikataulut

Kaupunki

   1. lähipäivä

verkkokoulutus   

2. lähipäivä

verkkokoulutus

Oulu

ke 4.9.2019

vko 38

ke 30.10.2019

vko 47

Seinäjoki

ma 2.9.2019

vko 38

ti 22.10.2019

vko 47

Joensuu

ke 11.9.2019

vko 38

ke 23.10.2019

vko 47

Helsinki

to 12.9.2019

vko 38

ma 28.10.2019

vko 47

Koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta eri osiosta (moduulista), joilla kullakin on oma teemansa.

Koulutuskokonaisuus muodostuu kolmesta eri osiosta (moduulista), joilla kullakin on oma teemansa. Moduulit linkittyvät myös mukavasti yhteen. Koulutusosiot muodostavat johdonmukaisen jatkumon. Osallistujailmoittautuu ja sitoutuu kolmen osion kokonaisuuteen (11op).Osioita ei voi siis opiskella yksittäin. Selvitä ystävällisesti ensin työnantajaltasi, onko yli vuoden täydennyskoulutusprosessi kohdallasi mahdollinen. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu 6 lähikoulutuspäivää ja 6 verkkokoulutusta (etänä ilta-aikaan). Näiden lisäksi koulutukseen liittyy olennaisena osana välitehtävät, kirjallisuuteen tutustumista sekä aktiivista oman työn kehittämistä koulutuksen sisältöjä hyödyntäen. Koulutuskokonaisuuden verkkokoulutusosuuteen ja -työskentelyosuuteen tarvitset tietokoneen tai padin. Koulutuksessa korostuu myös ryhmän vuorovaikutteisuus, pienryhmätyöskentely sekä yhdessä aiheiden prosessointija sitä kautta oman näkökulman laajentuminen kokonaisuuteen. Koulutuskokonaisuudesta saa osallistumistodistuksen koulutuksen päättyessä.

Moduuli 1. Voidaan hyvin! - Selviytymisestä kukoistukseen 3op (viikot 36-51/2019)

Koulutusosion tavoitteena on tutustua positiiviseen psykologian tieteenalaan. Tutustumme monenlaisiin ajattelu- ja toimintamalleihin niin tutkitun teorian kuin niiden opetus- ja ohjaustyön käytännönsovellustenkin näkökulmasta (positive education). Selvitämme myös ratkaisukeskeisyyden erot ja yhtäläisyydet positiiviseen psykologiaan. Positiivisen psykologian ohessa tavoitteena on myös oppia ratkaisukeskeisyyden perusteet ja kokeilla niiden toteuttamista osana omaa työtä. Katseemme suunnataan heti kohti henkilön hyvinvointia!

Esimerkkejä sisällöistä:Positiivisen psykologian merkittäviä tutkijoita, tieteenalan mukainen prosessiajattelu, palautteenannon monet puolet, kasvun ajattelumalli, PERMA-hyvinvointiteoria, onnellisuuden perusta ja sen merkitys hyvinvointiin sekä ratkaisukeskeisyys.

Toteuttamistapa: Koulutusosio toteutetaan positiivisen psykologian ajattelun mukaisena prosessina. Osiossa lähi- sekä verkko-opetus vuorottelevat. Koulutusosio sisältää 2 vuorovaikutteista lähiopetuspäivää ja 2 livewebinaaria syksyllä 2019. Koulutusten välillä osallistujat harjoittelevat käsiteltyjä asioita omassa työssään ja tekevät välitehtäviä pienryhmissä sähköisessä oppimisympäristössä. 

Moduuli 2. Myönteinen näkökulma nuoruuteen4op (viikot 2-15/2020)

Koulutusosion tavoitteenaon syventää tieteenalan ajattelua ja tutustua psykologian tutkittuun nuoren hyvinvoinnin perustaan. Nuoruutta ajatellaan mahdollisuuksien aikana, jolloin on tärkeätä myös kieltotaulujen lisäksi antaa nuorille suuntaviivoja, vahvistusta ja hyvinvointia elämään. Moduulin tavoitteena on myös perehtyminen nuoren myönteisen kehityksen viitekehykseen (Positive Youth Development -theory) sekä sen tutkimustuloksiin ja viitekehyksen käytännössä toteuttamiseen opetus- ja ohjaustyössä. 

Esimerkkejä sisällöistä:Teoreettinen viitekehys ja nuoren myönteisen kehityksen teorian viisi hyvinvoinnin tutkittua polkua: Pätevyys, itseluottamus, ihmissuhteet, luonne ja välittäminen. Osiossa perehdytään myös polkujen hyvin konkreettisiin nuorten kanssa toteutettaviin harjoitteisiin osana opetus- ja ohjaustyötä. Harjoitteita kokeillaan aktiivisesti omassa työssä. Teemat linkitetään myös ensimmäiseen moduuliin.

Toteuttamistapa: Koulutusosio toteutetaan positiivisen psykologian ajattelun mukaisena prosessina. Osiossa lähi- sekä verkko-opetus vuorottelevat. Koulutus sisältää 2 vuorovaikutteista lähiopetuspäivää ja 2 livewebinaaria. Koulutusten välillä osallistujat harjoittelevat käsiteltyjä asioita omassa työssään ja tekevät välitehtäviä pienryhmissä sähköisessä oppimisympäristössä.

Moduuli 3.Vahvuusperusteisia toimintatapoja oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeisiin4op (viikot 16-41/2020)

Koulutusosion tavoitteenaon lisätä erityispedagogista tietoa ja ymmärrystä monenlaisista oppijoista ja heidän tukemisesta. Positiivisen psykologian ja vahvuusperustaisen erityispedagogiikan tiedot linkitetään toisiinsa huomioiden myös nuoren psyykkinen kehitys ja hyvinvointi.

Esimerkkejä sisällöistä:Koulutusosiossa syvennytään monenlaisiin oppimisen pulmakohtiin ja niihin tarvittaviin vahvuusperusteisiin erityispedagogisiin tukimuotoihin. Oppimisen ja koulunkäynnin pulmakohdista läpikäydään keskeiset lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, matemaattiset ja hahmottamisen hankaluudet sekä kielelliset häiriöt. Moduulissa huomiota kiinnitetään myös tukea tarvitsevan oppijan psyykkiseen kehitykseen kuten itsetuntoon, minäkuvaan sekä identiteetin kehittymiseen moduulin linkittyen aiempiin osioihin 1 ja 2. 

Toteuttamistapa:Koulutusosio toteutetaan positiivisen psykologian ajattelun mukaisena prosessina. Osiossa lähi- sekä verkko-opetus vuorottelevat. Koulutus sisältää 2 vuorovaikutteista lähiopetuspäivää ja 2 livewebinaaria. Koulutusten välillä osallistujat harjoittelevat käsiteltyjä asioita omassa työssään ja tekevät välitehtäviä pienryhmissä sähköisessä oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat nuortenkanssa opetus- ja/tai ohjaustyötä tekevä henkilöstö.Osallistuja voi työskennellä perusopetuksessa (yläkoulut), lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Koulutus on osallistujalle maksutonta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matkakuluista ja majoituskuluista koulutuspäivinä sekä aterioista koulutuspäivien aikana. Koulutuskokonaisuuden tueksi osallistujan on mahdollista ja hyödyllistä hankkia työnsä tueksi (maksullista) materiaalia kuten tietokirja Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (PS-kustannus 2019) sekä siihen liittyvät Rakennetaan nuori vahvaksi-toimintakortit.

Hankkeen henkilöstö

Kokonaisuuden kouluttajana toimii kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi Erja Sandberg, jolla on myös psykologian opettajan pätevyys, rehtorinpätevyys, ratkaisukeskeisen työnohjaajan ja neuropsykiatrisen valmentajan koulutukset. Erjalla on pitkäaikainen työkokemus opetustoimen eri kouluasteilta ja tukea tarvitsevien nuorten vahvuusperusteisesta pedagogisesta tukemisesta. Erjan osaamisessa painottuu laajasti erityispedagogiikka ja positiivinen pedagogiikka rinnakkain - tuetaan oppimisen ja koulunkäynnin pulmissa ja samalla rakennetaan oppijaa hyvinvoivaksi. Opetusteknologian asiantuntija, kasvatustieteen tohtori Jari Laruvastaa koulutuskokonaisuudessa verkkokoulutusympäristön teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Jari myös neuvoo ja ohjaa osallistujia verkkotyöskentelyyn liittyvissä mahdollisissa teknisissä pulmakohdissa. 
Koulutussihteerinä toimii kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja Noora Sihvonen. Noora ohjaa myös tarvittaessa pienryhmätyöskentelyä lähipäivissä ja verkossa sekä hoitaa koulutuskokonaisuuden monia käytännön asioita. 

Ilmoittautuminen koulutuskokonaisuuksiin

Ilmoittautuminen koulutuskokonaisuuteen alkaa maanantaina 20.5.2019 kello 21:00 VAIN tämän lomakkeen kautta:https://link.webropolsurveys.com/S/C30481F5847952BB

Kurssille ilmoittaudutaan täyttämällä osallistujan taustatietolomake, jonka perusteella tiedetään enemmän osallistujien näkökulmista ja kokemuksesta opetus- ja ohjaustyöhön. Lomaketietojen perusteella valitaan kurssille osallistujat ja muodostetaan pienryhmät jokaiseen koulutuskaupunkiin. 

Jokaiseen koulutuskokonaisuuteen valittu tai varasijalle päässyt saa tiedon sähköpostitse. Koulutuskokonaisuuteen valitut saavat myös kurssiavaimen,jonka avulla he voivat rekisteröityä koulutuskokonaisuuden verkkoympäristöön.

Ilmoittautumista ei voi tehdä sähköpostitse. 

Olet lämpimästi tervetullut vahvistamaan hyvinvointia opetus- ja ohjaustyöhön sekä rakentamaan jokaista nuorta vahvaksi aikuiseksi. What you focus on will grow!J